Om oss

Visjon

Vårt fokus er og sikre høy kvalitet med gode opplæringsrutiner gjennom grundig kursing med oppdaterte retningslinjer om lover og regler. Der vår salgsskole omhandler velprøvde teorier innen salgsfaget, som sikrer høy kvalitet med jevnlige salgstreninger til våre selgere som bidrar til økt motivasjon som vil gjenspeile et positivt resultat til våre oppdragsgivere. Vi skaper langvarige relasjoner.

Hvem er vi?

SALEVENTURE er et salgsselskap som fokuserer på sine ansatte og tilbyr konkurransedyktige lønnsbetingelser med trygge rammer. Det er viktig at våre ansatte tjener godt og får utviklingsmuligheter, vi tilbyr derfor motivasjonskurser fra kjente foredragsholdere. Lederskapskursing til våre talenter som viser seg frem og ønsker å ta neste steget i karrieren så ansetter vi våre ledere internt. Vi ønsker å investere i morgendagens talenter.

Våre verdier

Transparens

Langsiktige samarbeid skapes gjennom kontinuerlig rapportering om nøkkeltall, fungerende tiltak og utviklingsområder for å gi dere innsikt i vår progresjon. Våre tilnærminger er strategiske og følger tydelige parametre for at vi raskere kommer opp til ønsket resultat.

Handlingsdyktig

For å lykkes så skaper vi et miljø som oppmuntrer å gå utenfor komfortsonen Vi skal trives og utvikles for å levere den beste opplevelsen til våre kunder og arbeidstakere.

Ambassadør

SALEVENTURE skal gå i front som rollemodeller gjennom gode holdninger og positivitet, dette smittes av på telefonen når vi kontakter dine eksisterende/potensielle kunder. Vi har fokus på å løse selv de vanskeligste problemstillingene. Vår påvirkningskraft er stor når vi har fokus på det som vi kan forandre.

Kvalitet

Vårt oppdrag er å sikre gode salg med langvarige kundeforhold. Systematiserte kvalitetskontroller og fortløpende tilbakemeldinger til våre selgere gir din bedrift sunn vekst.

Reidar Bodén

Adm. Direktør

Operativleder og utviklingsansvarlig for utgående og-inkommende salgsaktiviteter.
Håndterer også nødvendige endringsprosesser.

Ajay Singh

Junior Rekrutteringsrådgiver

Research/Screening med håndtering av søknader. Kontakt og avdekke kvalifikasjoner. Bistår i intervjuprosesser.

Ønsker du ta en prat om et potensielt samarbeid?